Menu

Има ли превод на платформата на български език?

Да, родните играчи могат да преведат платформата на български език с един клик.