Menu

Какви видове коефициенти са налични в спортната секция на Сезам?

Потребителите могат да избират измежду десетични и дробни коефициенти, както и американски пазари.