Menu

Какъв е минималният лимит за теглене?

Вие можете да изтеглите минимум 1.50 евро от спечелените си пари. Тук обаче трябва да прегледате таблицата с платежни методи, тъй като заявките изискват определено време, за да получите парите си.