Menu

Нужна ли е активация на профила, след регистрация?

Да, това става, като кликнете върху специален активационен линк изпратен веднага след регистрация на вашата електронна поща, който е активен до 24 часа.