Menu

Нужно ли е верификация на сметката за игра?

Да, нужно е да направите верификация на сметката, ако искате да изтеглите суми от акаунта. Палмсбет е лицензирана компания и държи всеки клиент да бъде верифициран.